ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
MOULIN DE LA GALETTE
SIS RUE OF THE GALETTE, 61 - 5575 PATIGNIES (BelgiŽ)

Artikel 1   
Het contract tussen de LEONARD Familie (vertegenwoordigd door Maryvonne Renneson-Lťonard en haar kinderen), eigenaar van het vakantiehuis "Le Moulin de la Galette" en de huurder is een toeristische huurovereenkomst. De korte duur van het contract is een essentiŽle voorwaarde zonder welke het contract niet zou zijn gesloten. De taker kan zijn hoofdverblijfplaats in het gehuurde gebouw niet vestigen.

Artikel 2 GARANTIES
 Brandverzekering
De huurder moet worden gedekt in een verhuur RC voor schade aan het gebouw en de gehuurde meubels.
 Family Civil Responsibility (Private Life) Insurance
De huurder is gedekt door Family Civil Liability (private life) verzekering
 De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid voor de schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen gebracht door de huurder of de personen die hem vergezellen.

Artikel 3 LOGEMENTCAPACITEIT
De Moulin de la Galette biedt plaats aan 2 tot 28 personen. De huurder stemt ermee in om deze mogelijkheid te respecteren (althans voor het slapengaan, met uitzondering van een receptie overdag, op voorwaarde dat het wordt vermeld aan de verhuurder voor aankomst).
De verhuurder verbindt zich er op zijn beurt toe niet in te grijpen in verband met het aantal aanwezige gasten, zolang de huurder de officiŽle capaciteit respecteert.

Artikel 4 NIETIGVERKLARING DOOR DE LOCATAIRE
Het moet schriftelijk worden gecommuniceerd.
Er wordt rekening gehouden met de volgende vergoedingen:
 Vanaf de boekingsdatum (betaling van de aanbetaling) tot 76 dagen voor de begindatum van het verblijf: 40% van het huurbedrag
 75 tot 30 dagen voor de verblijfsdatum: 70% van het huurbedrag
 In de afgelopen 29 dagen: 100% van het huurbedrag
Het te betalen saldo kan alleen worden terugbetaald als de huurder een groep vindt die zijn boeking hervat.
In elk ander geval met betrekking tot het groepsleven (annulering van leden van de groep die deze vermindering vermindert, gezondheidsproblemen, enz.), verbindt de huurder zich ertoe om geen vergoeding of terugbetaling door de verhuurder te vorderen, om welke reden dan ook, behalve in geval van terugbetaling van het bedrag verschuldigd aan de eigenaar via annuleringsverzekering die door de huurder is aangegaan.
In geval van overmacht heeft de voorkeur voor een minnelijke en billijke regeling tussen de twee partijen om de geleden verliezen te verdelen.

Artikel 5
Een kort verblijf als gevolg van de huurder geeft u geen recht op een terugbetaling.

Artikel 6 AANBETALING, RESTERENDE BEDRAG EN ACHTERGROND
 De huur is alleen van kracht vanaf het moment dat de gevraagde storting op de BE58-bankrekening wordt gestort
Deze betaling, bevestigd door het bankuittreksel met de datum en contactgegevens van de huurder, fungeert als een officiŽle handtekening en verzegelt de overeenkomst van de huurder om de voorwaarden van het contract en de voorwaarden van de huurovereenkomst hieronder te respecteren.
 Het resterende bedrag moet uiterlijk 2 maanden voor aankomst worden betaald.
 De huurgarantie, ter waarde van 400 euro, moet worden gegeven aan de eigenaar op het moment van de staat van het pand van binnenkomst. Dit wordt gegeven aan de huurder eenmaal afgetrokken van de kosten en mogelijke schade, hetzij aan het einde van het verblijf tijdens de staat van de uitgang sites of na het schatten van de schade in geval van schade.

Artikel 7 INVENTAIRE
Afgesproken is dat er een inventaris van gehuurde panden, meubels, apparatuur en gebruiksvoorwerpen plaatsvindt wanneer de huurder binnenkomt en vertrekt. Verlies of schade en niet-naleving van de netheid van het pand hebben recht op compensatie.

Artikel 8 RECLAMATIES
Elke klacht moet binnen 8 dagen na het einde van het verblijf per aanbevolen brief aan de verhuurder worden verzonden.
Ondersteunende documenten moeten worden bijgevoegd.

                                                                                                                    Versie van 26/08/2013